Tıp

Programın Amacı: Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler : Tıp Fakültesinin eğitim süresi 6 yıldır. Bu bölümde öğretim iki düzeyde yapılmaktadır. Bunlar ”Tıp Doktorluğu” ve ”Temel Tıp Bilimlerine Lisans Eğitimi” olmak üzere ayrılmaktadır. Tıp Doktorluğu 3 kademeden oluşmaktadır.

Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesi: Bu dönem eğitimin ilk 2 yılını kapsamaktadır. Bu dönemde görülen dersler biyoloji, fizik, kimya, anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji gibi tıp dersleri işlenmektedir.

Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi: Bu dönem eğitimin 3-4-5 yıllarını kapsayan bir dönemdir. Tıp derslerinin yanında ağırlıklı olarak uygulamalı dersler ve laboratuvar çalışmaları yapılmaktadır.

Aile Hekimliği Kademesi: Bu dönem eğitim 6.yılını kapsamaktadır. Görülen dersler genel olarak klinik ve poliklinik uygulamalarıdır. Diğer görülen dersleri incelediğimiz zaman ise biyofizik,biyokimya,anatomi,zooloji,botanik,mikrobiyoloji gibi dersler işlenmektedir.

Gereken Nitelikler:Tıp programında okumak ve doktor olmak isteyen kimselerin çok üstün bir akademik yeteneğe, kuvvetli bir dikkat ve belleğe; operatör olmak isteyenlerin ayrıca el-parmak becerisine sahip olmaları gerekir. Tıp eğitimi uzun ve yorucu bir eğitimdir. Bunun için kişinin bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fizyolojiye içten ilgi duyması, sabırlı ve azimli olması, meslekdaşları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilmesi için hoşgörülü, insan sevgisi ve insanlara yardım isteği güçlü bir kimse olması gerekir. Tıp eğitimi uzun ve masraflı bir eğitimdir. Kişinin bu hususu göz önünde tutması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Tıp fakültesinden mezun olan öğrenciler Tıp doktoru ünvanıyla kamu ve özel sağlık kurumlarında pratisyen hekim olarak çalışma imkanına sahiptirler. Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar üniversitelerin Temel Tıp Bilimleri Bölümü’nde “Doktora” programlarına başvurabilirler. Uzmanlık eğitimi almak isteyen pratisyen hekimler, ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinin kadrolarının herhangi bir alanında uzmanlık eğitimine devam edebilirler ve bu eğitimin sonunda “Uzman Hekim” ünvanı kazanırlar.

Çalışma Alanları:Tıp doktorları kendi muayenehanelerinde, özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. mezun olan kişiler kısa sürede meslek hayatına atılabilir ve çok iyi maaşlar kazanabilmektedirler. Bu bölümden mezun olan kişilerin işsiz kalması gibi bir durum söz konusu bile değildir. Türkiye’de hekim ve sağlık personelinin yetersiz olması ve bu alanda çalışabilecek nitelikli personellerin aranması nedeniyle bu kişiler devlet ve özel sektörde rahatlıkla çalışma imkanı yakalayabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x